Egzaminy ECDL

O Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych

ECDL (ang. European Computer Driving Licence) - to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu korzystania z komputera osobistego. To jednolity dokument uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zwany również Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy.

 

Egzaminy

W celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz rozwoju firma Tyflokom
w grudniu 2019 roku uruchomiła własne Centrum egzaminacyjne ECDL. Firma posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z modułów Base, Base dla osób niewidomych, Standard, Advanced i EPP. W ramach Centrum działają dwa mobilne tyflolabolatoria, umożliwiające zdawanie egzaminów ECDL nie tylko osobom w pełni sprawnym, ale także osobom z niepełnosprawnością wzroku. W myśl idei firmy mobilność pozwala na przeprowadzenie egzaminów w każdym miejscu w Polsce, dzięki temu firma dostosowuje się do potrzeb swoich klientów.

Centrum Egzaminacyjne dysponuje grupą siedmiu egzaminatorów, którzy posiadają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów Base, Standard, Advanced, EPP z wyjątkiem EPP GIS oraz CAD.

Lista egzaminów, które mogą zostać przeprowadzone w ramach Centrum Egzaminacyjnego firmy Tyflokom:

  • ECDL BASE (B1-B4),
  • ECDL STANDARD (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S11),
  • ECDL ADVANCED (A1-A4),
  • TYFLO BASE (B1n-B4n),
  • EUCIP CORE (EUC1-EUC3),
  • EPP E-Urzędnik (eU),
  • EPP E-Nauczyciel (eN1, eN2).

 

Kontakt z Centrum:

Telefon: 609 231 304

E-mail: kamil@tyflokom.pl

Administrator Centru:  Wojciech Ziółkowski

wojciech.ziolkowski@tyflokom.pl

 

 

Coded by ekolibra.pl