Egzaminy ECDL dla niepełnosprawnych

Certyfikat ECDL Base jest pierwszym egzaminem, który został przygotowany z myślą o osobach z dysfunkcją narządu wzroku. Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy z Firmą Tyflokom oraz osobami niewidomymi i słabowidzącymi, opracowało kompleksowe rozwiązania proceduralne i technologiczne, dzięki którym  osoby z niepełnosprawnością wzroku mają możliwość samodzielnego zdawania egzaminów i uzyskania Certyfikatu ECDL Base.

Ideą przyświecającą podjętym zmianom jest zapewnienie jednakowego dostępu osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku do europejskiego systemu certyfikacji, a tym samym  możliwości potwierdzania posiadanych kompetencji cyfrowych na ogólnie przyjętych zasadach. Procedury i aplikacja egzaminacyjne to jedyne elementy różnicujące Certyfikat ECDL Base i Certyfikat ECDL Base dla osób niewidomych i słabowidzących. Niezmiennie, aby uzyskać Certyfikat ECDL Base należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami opisanymi w sylabusie każdego z 4 modułów:

B1 – Podstawy pracy z komputerem,

B2 – Podstawy pracy w sieci,

B3 – Przetwarzanie tekstów,

B4 – Arkusze kalkulacyjne.

Procedury i aplikacja egzaminacyjna

Z myślą o osobach korzystających z programów udźwiękawiających lub powiększających, została opracowana specjalna nakładka umożliwiająca bezwzrokową nawigacje po oknie aplikacji egzaminacyjnej. Dodatkowo daje ona możliwość osobom słabowidzącym dowolnego ustawiania wyglądu okna, rozmiaru czcionek i kontrastu. Spełnia ona wytyczne dotyczące dostępności treści określone przez standardy WCAG 2.0.

Egzamin z każdego z czterech modułów trwa 45 minut. Osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą skorzystać z wydłużonego czasu w trakcie zdawania egzaminu.  Egzamin trwa wówczas 90 minut.

Egzaminy przeprowadzane są w specjalnie do tego dostosowanych Tyflo-Laboratoriach, które wyposażone są w specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz aplikacje tyfloinformatyczne. Osoby, które przeprowadzają egzaminy posiadają uprawnienia egzaminatora ECDL Tyflo. Uprawnienia takie oznaczają, że ich właściciele posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi aplikacji tyfloinformatycznych, doskonale znają specyfikę bezwzrokowej pracy na komputerze oraz specyficzne ograniczenia wynikające z niepełnosprawności narządu wzroku.   

Cennik

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów egzaminów i ulg dostępne są na stronie www.ecdl.pl w zakładce cennik. Poniżej przedstawiamy wybrane koszty związane z egzaminami ECDL Base.

Aby uzyskać certyfikat ECDL Base dla osób niewidomych i niedowidzących należy zdać 4 egzaminy, których koszt wynosi w sumie 348 zł Brutto (koszt pierwszego egzaminu plus koszt kolejnego egzaminu razy trzy).

 

 

Rodzaj egzaminu

Normalny

Ulgowy

Pierwszy egzamin

162 zł

98 zł

Kolejny egzamin

62 zł

50 zł

Egzamin poprawkowy

62 zł

 

 
Coded by ekolibra.pl