Laboratoria egzaminacyjne

Firma Tyflokom posiada dwa laboratoria egzaminacyjne:

• Laboratorium ECDL,

• Laboratorium ECDL Tyflo.

Dzięki temu, nasi Klienci mogą zdawać egzaminy ECDL potwierdzające posiadane kompetencje cyfrowe.

W laboratorium ECDL możliwe jest zdawanie egzaminów zakończonych następującymi certyfikatami:

• ECDL e-Citizen (e-Obywatel),

• ECDL Base,

• ECDL Standard,

• ECDL PTI Standard,

• ECDL Profile,

• ECDL Advanced,

• ECDL e-Urzędnik,

• ECDL Web Editing,

• ECDL Expert.

Laboratorium ECDL Tyflo jest przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku. Stanowiska komputerowe są wyposażone w aplikacje specjalistyczne dedykowane osobom z dysfunkcją narządu wzroku (programy powiększające, udźwiękawiające i powiększająco-udźwiękawiające), urządzenia brajlowskie oraz monitory z przekątną 21 cali. W laboratorium tym osoby z niepełnosprawnością mogą zdawać egzaminy kończące się certyfikatem ECDL Base.

Szczegółowe informacje na temat kosztów egzaminów oraz sylabusy z poszczególnych modułów dostępne są na stronie www.ecdl.pl.

Coded by ekolibra.pl