O firmie > Doświadczenie

Od 2008 roku cieszymy się zaufaniem nie tylko osób niewidomych, ale także tych, którzy chcą pomóc w rozwoju osób z dysfunkcjami wzroku. Nasze szkolenia przygotowujemy skrupulatnie mając na uwadze ich cel oraz osoby, które z nich korzystają. W ciągu sześciu lat naszej działalności przeszkoliliśmy setki osób. Przeprowadziliśmy tysiące godzin szkoleń, dzięki czemu możemy poszczycić się udokumentowanym doświadczeniem w przygotowywaniu i realizowaniu kursów indywidualnych i grupowych z różnych obszarów tematycznych, a szczególnie z obsługi komputera, wyszukiwarek internetowych, pakietu MS Office, grafiki komputerowej, tworzenia i administrowania stron WWW, obsługi i wykorzystywania programów udźwiękawiających i powiększających, wykorzystywania nawigacji GPRS, a także wielu innych.

Wielokrotnie wspieraliśmy osoby niepełnosprawne w podnoszeniu kwalifikacji, braliśmy aktywny udział w ich przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, a także przyłączaliśmy się do działań na rzecz integracji społecznej. Współpracowaliśmy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

  • projekt pt: „Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA”, który prowadzony był przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Do naszych zadań należało: opracowanie programu kursu dla osób z dysfunkcja narządu wzroku, instalacja, integracja oraz uruchomienie pracowni tyfloinformatycznej;
  • projekt pt: „Samodzielni – nie sami” promujący integrację społeczną z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. W ramach projektu przeprowadziliśmy cykle szkoleniowe z obsługi komputera z wykorzystaniem oprogramowania tyfloinformatycznego oraz pakietu MS Office:
  • projekt pt: „Wsparcie Osób Niewidomych z Wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” realizowany przez Polski Związek Niewidomych. Naszym zadaniem było udzielenie indywidualnego wsparcia technicznego niewidomym i słabowidzącym beneficjentom;
  • projekt pt: „Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy” edycja II i III realizowany przez Polski Związek Niewidomych. Podczas realizacji projektu mieliśmy okazję prowadzić szkolenia komputerowe o zróżnicowanej tematyce;
  • projekt pt: „Wykluczmy wykluczenie” – projekt powiatu poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Byliśmy tam odpowiedzialni za nadzór i organizację egzaminów ECDL zdawanych przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku;

Możemy się również poszczycić współpracą z Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym, w ramach której uczestniczyliśmy w pracach nad przygotowaniem systemu egzaminacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Jesteśmy współtwórcami pierwszej w województwie podlaskim pracowni tyfloinformatycznej dedykowanej osobom niewidomym i słabowidzącym, utworzonej z inicjatywy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

 

Nieustannie pogłębiamy naszą wiedzę, a zdobyte już doświadczenie wykorzystujemy w nowo podejmowanych działaniach i szkoleniach.

 

 

Nasze rekomendacje;

Treść dokumentu:

MUZEA MEDIALNE

 

DZIĘKUJEMY

zarządowi i pracownikom

Firma Tyflokom

za świetną współpracę oraz pomoc w organizacji warsztatów medialnych i technologii informatyczno - komputerowych przeprowadzonych w ramach projektu pt. Muzea Medialne, realizowanego przez Fundację Ari Ari w 2014 roku.

 

 

Coded by ekolibra.pl