OFERTA DLA INSTYTUCJI

Firma TYFLOKOM od wielu lat bierze udział w procesie zwiększania dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych i o osobach niepełnosprawnych. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam wyjść z propozycją szkoleń poświęconych tematyce niepełnosprawności dla pracowników instytucji administracji publicznej oraz placówek oświatowych.

Nasza oferta obejmuje między innymi przygotowanie merytoryczne i praktyczne pracowników szkół, urzędów i instytucji publicznych do kontaktów z petentami, którzy ze względu na dysfunkcję narządu wzroku lub słuchu mają ograniczony dostęp do informacji publicznej i usług. Przekazujemy wiedzę i proponujemy rozwiązania pozwalające na podjęcie działań, które przyczynią się do zmniejszenia wykluczenia informacyjnego oraz zwiększą dostępność podstawowych usług dla tej części społeczeństwa.

Oferujemy szkolenia oraz doradztwo z zakresu stosowania rozwiązań tyfloinformatycznych i adaptacji dokumentacji oraz informacji.


Nasze oferta obejmuje szkolenia i doradztwo obejmujące:

Wsparcia informacyjne oraz usługowe osób niepełnosprawnych wzrokowo w systemie instytucjonalnym, a w tym między innymi:

  • Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku;
  • Diagnozowanie barier, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz sposoby ich niwelowania;
  • Alternatywne metody przekazywania informacji i adaptacja dokumentacji urzędowej;
  • Wyrównywanie szans w dostępie do informacji;
  • Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu uczestnictwu osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym
  • Udostępnianie stron WWW zgodnie ze standardami WCAG2.0;

Przygotowanie i adaptacja stanowiska pracy pracownika z niepełnosprawnością

  • Doradzamy jaki sprzęt komputerowy i oprogramowanie ułatwi pracownikowi niepełnosprawnemu wykonywanie powierzonych mu zadań.
  • Oferujemy także szkolenie z zakresu obsługi urządzeń wchodzących w skład nowopowstałego stanowiska pracy.

Pokaż szkolenia komputerowe dla pracowników

Na Państwa prośbę przygotujemy dedykowany moduł szkoleniowy uwzględniający wszelkie potrzeby.

Coded by ekolibra.pl