O firmie > Kadra

Potencjał każdej firmy to ludzie i ich wiedza. Nasz zespół tworzą specjaliści z dziedziny tyfloinformatyki, informatyki oraz pedagodzy. Wśród nich są osoby niewidome i słabowidzące, które na co dzień wykorzystuję specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu naszą wiedzę czerpiemy również z praktyki.

Współpracujemy z doświadczoną i profesjonalną kadrą, którą współtworzą:

Kamil Kowalczyk

Koordynator Produktu ECDL Base dla osób niewidomych i niedowidzących. We współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), pracował nad dostosowaniem do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, procedur i aplikacji egzaminacyjnej. Dzięki temu, osoby niewidome i niedowidzące mają możliwość samodzielnie i komfortowo zdawać egzaminy i potwierdzać posiadane kompetencje cyfrowe Certyfikatami ECDL. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów komputerowych dla osób niepełnosprawnych. Doradza w doborze sprzętu i oprogramowania tyfloinformatycznego, pod kątem indywidualnych potrzeb i ograniczeń wzrokowych osób z niepełnosprawnością.

Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi, działającymi na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących.

Wojciech Ziółkowski

Dyplomowany nauczyciel, informatyk i egzaminator ECDL. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń informatycznych dla młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Prowadzi kursy z zakresu podstawowej i zaawansowanej obsługi komputera, pakietów biurowych, zarządzania bazami danych i zaawansowanego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych. Posiada uprawnienia nadane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne do prowadzenia egzaminów ECDL Base, Standard, Advanced, e-Urzędnik, e-Nauczyciel, Zarządzanie Projektami i Web Editing. W 2005 roku, za swoją pracę i osiągnięcia, otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Od 2019 roku jest Administratorem Centrum Egzaminacyjnego firmy Tyflokom. 

 

Łukasz Próchnicki

Dyplomowany informatyk, magister zarządzania, egzaminator ECDL i ECDL e--Urzędnik, analityk baz danych oraz doświadczony trener kursów komputerowych. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Prowadzi szkolenia z  obsługi komputera, zarządzania bazami danych oraz szkolenia przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

 

Rafał Siciarz

Jest dyplomowanym nauczycielem akademickim i nauczycielem informatyki, który od kilkunastu lat zajmuje się edukacją informatyczną, serwisowaniem komputerów, urządzeń elektronicznych oraz instalacją i konfiguracją sieci komputerowych. Jako nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Integracyjnych, prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Stworzył autorski program nauczania dla uczniów klas 1-6 zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest także współautorem podręcznika „Z komputerem na Ty”. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z zakresu przetwarzania informacji, podstaw obróbki grafiki i multimediów.
Jego praca została doceniona przez Prezydenta Miasta Radomia, który w 2002 roku przyznał mu nagrodę za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Leszek Wójcik

Jest dyplomowanym informatykiem, nauczycielem, wykładowcą i trenerem. Był projektantem i administratorem serwisu internetowego Krajowego Centrum Edukacyjnego. Doświadczenie w szkoleniach dla dorosłych zdobywał jako trener w International Business Centre. Wykłada również w Policealnej Szkole Zawodowej AP Edukacja. Swoją wiedzę przekazywał także jako wykładowca w krakowskiej Szkole Marketingu i Biznesu. Od wielu lat współpracuje z naszą firmą. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z zakresu systemów operacyjnych w sieci, grafiki komputerowej i multimediów oraz administrowania sieci. 

Krzysztof Wostal

Magister pedagogiki specjalnej, dyplomowany informatyk, instruktor kursów komputerowych. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń indywidualnych i grupowych dla osób słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących, głuchych i głuchoniewidomych. Posiada umiejętność alternatywnego komunikowania się z osobami niewidomymi lub głuchoniewidomymi za pomocą alfabetu Brail’a lub alfabetu Lorm’a. Angażuje się w działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych. Wielu pamięta go jako twórcę i współprowadzącego audycję „Piekarski Informator Niepełnosprawnych” w Radiu Piekary.
Praca z ludźmi to stałe doskonalenie się, dlatego Krzysztof Wostal bierze udział w licznych kursach i konferencjach. 

 

Krzysztof Kuźdub

Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jest trenerem obsługi komputera, oprogramowania biurowego oraz urządzeń mobilnych. Prowadzi szkolenia dla osób w różnej kategorii wiekowej od młodzieży po seniorów. Adresatami szkoleń są osoby z różnymi niepełnosprawnościami oraz osoby w pełni sprawne.

 


Iwona Mojzych

 

Coded by ekolibra.pl