OFERTA DLA MASAŻYSTÓW

Szkolenia dla fizjoterapeutów- Terapia manualna tkanek miękkich

 

ADRESACI:  Szkolenia kierujemy do niewidomych i niedowidzących masażystów i fizjoterapeutów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności, a także chcą mieć dostęp do najnowszej wiedzy i nowoczesnych metod pracy cieszących się uznaniem w Europie i na świecie.

Celem szkolenia jest podnoszenie umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich

Terapia na powięziach

Terapia na powięziach, w ostatniej dekadzie, zyskała ogromne zainteresowanie i znaczące miejsce w arsenale metod terapeutycznych stosowanych w terapii manualnej. Terapia ta staje się jednym z podstawowych sposobów pracy wielu specjalistów zajmujących się terapią manualną zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Coraz większe zainteresowanie pracą na powięzi bierze się, w dużej mierze, z jej skuteczności w leczeniu wielu dolegliwości narządu ruchu, a w szczególności w leczeniu niespecyficznych dolegliwości bólowych. Forma ta opiera się w większości na stosowaniu łagodnych i bezpiecznych technik manualnych, przez co może być stosowana zarówno w stanach ostrych, jak i u osób w starszym wieku.

Szkolenie skałda się z dwóch modułów teoretyczno-praktycznych.

Moduł pierwszy:

1.      znaczenie powięzi

2.      anatomia powięzi

3.      restrykcje mięśniowo-powięziowe

4.      bariera tkankowa i fenomen rozluźniania

5.      metodyka wykonywania zabiegu

Techniki terapeutyczne

1.      rozluźnianie powięzi powierzchownej

2.      terapia powięzi głębokiej

3.      techniki szczegółowe

4.      techniki mięśniowe

Moduł drugi:

Terapia dysfunkcji kompleksu mięśniowo-powięziowego – techniki aktywne

1.      rodzaje terapii

2.      najczęstsze zaburzenia kompleksu mięśniowo-powięziowego

3.      szczegóły dotyczące wykonywania technik aktywnych

4.      terapia.

 

Prowadzący zajęcia: MIROSŁAW MARKOWSKI

Coded by ekolibra.pl