Aktualności

Dofinansowania do szkoleń i sprzętu w 2021 roku

1

III

Firma Tyflokom oferuje wsparcie w składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”

W dniu 1 marca br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Celem programu jest likwidacja barier w uczestnictwie osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym, a także w dostępie do edukacji. O dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania mogą ubiegać się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku w stopniu znacznym.

W roku 2021 maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku, wnioski są rejestrowane drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia – SOW.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z dysfunkcją narządu wzroku oferujemy:

- indywidualne doradztwo w doborze sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego,

- bezpłatne wsparcie techniczne oraz merytoryczne podczas procedury aplikacyjnej,

- usługi szkoleniowe z zakresu obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania.

Zachęcamy do kontaktu!

kinga.lipinska@tyflokom.pl

Tel. 512357262

Otworzyliśmy nowe centrum egzaminacyjne ECDL

12

I

W grudniu 2019 roku firma Tyflokom uruchomiła własne Centrum Egzaminacyjne ECDL. W ramach Centrum funkcjonują dwa mobilne tyflolabolatoria, które są wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Mobilność pozwala na przeprowadzenie egzaminów w każdym miejscu w Polsce. Nasi Klienci mogą zdawać następujące egzaminy:

  • ECDL BASE (B1-B4),
  • ECDL STANDARD (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S11),
  • ECDL ADVANCED (A1-A4),
  • TYFLO BASE (B1n-B4n),
  • EUCIP CORE (EUC1-EUC3),
  • EPP E-Urzędnik (eU),1
  • EPP E-Nauczyciel (eN1, eN2).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Uruchomiliśmy nową pracownię urządzeń mobilnych

1

IX

Uruchomiliśmy nową dziesięciostanowiskową pracownię urządzeń mobilnych wyposażonych w systemy operacyjne Android i IOS. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy nowoczesny sprzęt wyposażony w szeroki wybór aplikacji użytkowych i specjalistycznych. Pracownia jest dedykowana osobom z niepełnosprawnością wzrokową, osobom starszym oraz wszystkim tym, którzy chcą wykorzystywać nowe urządzenia i rozwiązania w życiu codziennym.

Zachęcamy do korzystania z naszych szkoleń!

Pierwsze w Polsce Tyflolaboratorium

23

VI

Firma Tyflokom otworzyła pierwsze w Polsce, aktedytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Tyflolaboratorium egzaminacyjne, dedykowane osobom z dysfunkcją narządu wzroku, które chcą zdawać egzaminy i uzyskać certyfikaty ECDL potwierdzające kompetencje informacyjno-komunikacyjne

Laboratorium ECDL

10

V

Firma Tyflokom posiada akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne laboratorium egzaminacyjne. Dzięki temu możemy organizować i przeprowadzać egzaminy dające możliwość potwierdzania posiadanych kompetencji informacyjno-komunikacyjnych certyfikatami ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Coded by ekolibra.pl