Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową!

Poniżej przedstawiamy szkolenia komputerowe, które adresowane są do wszystkich zainteresowanych podnoszeniem własnych kompetencji,  szczególnie do osób niewidomych i słabowidzących.

Przedstawione poniżej szkolenia prowadzimy:

 • grupowo lub indywidualnie,
 • stacjonarnie lub mobilnie,
 • przez Skype.

Ogólne szkolenia komputerowe

Komputer i oprogramowanie użytkowe

Szkolenie z zakresu  obsługi komputera, oprogramowania użytkowego oraz Internetu..


 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: obsługi komputera i wykorzystania narzędzi systemowych, obsługi i wykorzystania urządzeń peryferyjnych, obsługi aplikacji pakietu biurowego, korzystania z zasobów sieci oraz sprawnego komunikowania się za pośrednictwem  Internetu.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób chcących nauczyć się lub uzupełnić wiedzę i umiejętności efektywnej obsługi komputera, oprogramowania użytkowego oraz Internetu.

Szkolenie prowadzone jest na różnych poziomach zaawansowania. Oferujemy zajęcia prowadzone w kilkuosobowych grupach lub indywidualnie.

 

Program szkolenia:

1. Obsługa komputera:

a) budowa komputera,

b) praca z systemem operacyjnym - wykorzystanie narzędzi systemowych,

c) zarządzanie zasobami komputera i własnymi danymi.

2. Urządzenia peryferyjne:

a) Ich rodzaje i wykorzystanie,

b) Nauka obsługi wybranych urządzeń peryferyjnych:

- skaner,

- drukarka,

- urządzenie peryferyjne.

3. Oprogramowanie użytkowe:

a) Rodzaje oprogramowania użytkowego i jego zastosowanie,

b) Obsługa wybranych aplikacji pakietu MS Office:

- przetwarzanie tekstów - MS Office Word,

- arkusze kalkulacyjne - MS Office Excel,

- prezentacje multimedialne - MS Office Power Point,

- zarządzanie bazami danych - MS Office Access,

- tworzenie publikacji prasowych - MS Office Publisher.

4. Internet i komunikacja:

a) Bezpieczne i efektywne korzystanie z zasobów sieci,

b) Sprawne i skuteczne wyszukiwanie informacji,

c) Korzystanie z e-usług,

d) Zakładanie konta i korzystanie z poczty elektronicznej,

e) Komunikacja przez Internet.

 

 

Podany program może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb zainteresowanych.


 

Komputer i oprogramowanie użytkowe dla niewidomych i słabowidzących

Szkolenie z zakresu obsługi komputera przy użyciu programów powiększających lub udźwiękawiających.


 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obslugi komputera i wykorzystania narzędzi systemowych, użytkowania urządzeń peryferyjnych, obsługi aplikacji pakietu MS Office, programów odczytu ekranu i powiększających, korzystania z zasobów sieci Internet oraz sprawnej obsługi poczty elektronicznej, portali społecznościowych i komunikatorów internetowych.

 

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do osób z dysfunkcją narządu wzroku, które chcą nauczyc się lub uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, oprogramowania biurowego i Internetu. Zajęcia dedykowane są początkującym jak i bardziej zaawansowanym użytkownikom programów udźwiękawiających i powiększających.

 

Szkolenia prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania - poziom podstawowy, średniozaawansowansowany i zaawansowany. Zajęcia odbywaja się w małych grupach lub indywidualnie.

 

Program szkolenia - bloki tematyczne do wyboru:

1. Obsługa komputera:

a) budowa komputera,

b) praca z systemem operacyjnym - wykorzystanie narzędzi systemowych,

c) zarządzanie zasobami komputera i własnymi danymi.

2. Oprogramowanie udźwiękawiające:

a) Wprowadzenie - nawigacja, komunikaty, personalizacja, sktóty klawiszowe,

b) praca ze scream readerem.

3. Oprogramowanie powiększające:

a) Wprowadzenie - nawigacja, tryby i rodzaje powiększania, skróty klawiszowe,

b) Praca z programem.

4. Oprogramowanie udźwiękawiająco - powiększające:

a) Połączenie funkcji udźwiękowienia i powiększenia,

b) Praca z programem udźwiękawiająco - powiększającym.

5. Urządzenia peryferyjne:

a) Ich rodzaje i wykorzystanie,

b) Nauka obsługi wybranych urządzeń peryferyjnych:

- skaner,

- drukarka,

- urządzenie peryferyjne.

6. Oprogramowanie OCR/OBR:

a) Zastosowanie oprogramowania przez osoby z dysfunkcja narządu wzroku - skanowanie i zamiana formatów dokumentów,

b) Obsługa programu z wykorzystaniem scream readera lub/i programu powiększającego.

7. Oprogramowanie użytkowe - obsługa z wykorzystaniem programów udźwiękawiających i/lub powiększających:

a) Rodzaje oprogramowania użytkowego i jego zastosowanie,

b) Obsługa wybranych aplikacji pakietu MS Office:

- przetwarzanie tekstów - MS Office Word,

- arkusze kalkulacyjne - MS Office Excel,

- prezentacje multimedialne - MS Office Power Point,

- tworzenie publikacji prasowych - MS Office Publisher.

6. Internet i komunikacja przy użyciu oprogramowania udźwiękawiającego i/lub powiększającego:

a) Bezpieczne i efektywne korzystanie z zasobów sieci,

b) Sprawne i skuteczne wyszukiwanie informacji,

c) Korzystanie z e-usług,

d) Zakładanie konta i korzystanie z poczty elektronicznej,

e) Komunikacja przez Internet.

Podany program może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb osób zainteresowanych szkoleniem.


 

 

 

ECDL Start / Basic

Szkolenie przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.


Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika kursu do zdania egzaminów pozwalających uzyskać certyfikat ECDL

ECDL (ang. European Computer Driving Licence) - to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu korzystania z komputera osobistego. To jednolity dokument uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zwany również Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy.

 

Adresaci szkolenia:

Wszystkie osoby chcące skutecznie przygotować się do egzaminów.

Zapraszamy również osoby z dysfunkcją narządu wzroku, dla których zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem programów powiększających i udźwiękawiających.

 

Program szkolenia:

Program szkolenia jest zgodny z sylabusem ECDL.

Uczestnik szkolenia ma do wyboru cztery moduły tematyczne spośród poniższych:

 • Moduł 1: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
 • Moduł 2: Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
 • Moduł 3: Przetwarzanie tekstów,
 • Moduł 4: Arkusze kalkulacyjne,
 • Moduł 5: Zarządzanie bazami danych,
 • Moduł 6: Grafika menadżerska i prezentacyjna,
 • Moduł 7: Przeglądanie stron www i komunikacja.

 

 


 

Obsługa komputera i Internetu dla Seniorów

Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu dla Seniorów


 

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie się z zasadami pracy z komputerem  oraz nabycie wiedzy niezbędnej w korzystaniu z technik komputerowych oraz Internetu.  

Adresaci:

Osoby powyżej 50 roku życia

 

Forma prowadzenia zajęć:

grupowe / indywidualne

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie,

2. Obsługa komputera i systemu operacyjnego,

3. Plik, folder, dokument,

4. Tworzenie i edycja tekstu w MS Office Word,

5. Internet i poczta elektroniczna,

 


 

 

 

Obsługa komputera, Internetu i pakietu MS Office dla osób niewidomych

Szkolenie z zakresu bezwzrokowej obsługi komputera i wybranych aplikacji pakietu biurowego MS Office.


 

Cel szkolenia;

Celem szkolenia jest poznanie zasad obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows, nauka wykorzystywania aplikacji tyfloinformatycznych w obsłudze komputera i oprogramowania użytkowego, wprowadzenie do pracy z pakietem aplikacji biurowych MS Office Word, MS Office Excel oraz zapoznanie z usługami dostępnymi w Internecie oraz obsługą poczty elektronicznej.

 

Adresaci szkolenia;

Kurs przeznaczony jest dla osób niewidomych, które stawiają pierwsze kroki w pracy z komputerem oraz dla tych, które miały wcześniej z nim styczność i chciałyby usystematyzować swoje wiadomości i zwiększyć efektywność wykorzystywania technik komputerowych, a także oprogramowania tyfloinformatycznego.

 

Program szkolenia;

1. Podstawy obsługi komputera i systemu Windows:

a) Budowa komputera,

b) Urządzenia wejścia i wyjścia,

2. Urządzenia i oprogramowanie tyfloinformatyczne – rodzaje, funkcje i ich zastosowanie:

a) Programy udźwiękawiające – scream readery,

b) Urządzenia brajlowskie.

3. Metody bezwzrokowej nawigacji po systemie:

a) Personalizacja ustawień programów udźwiękawiających,

b) Klawiatura – budowa, rozmieszczenie klawiszy i ich funkcje,

c) Podstawowe skróty klawiszowe.

4. Praca z systemem operacyjnym:

a) Uruchamianie i zamykanie systemu operacyjnego,

b) Nawigacja po elementach systemu – pulpit, pasek zadań, pasek stanu,

c) Podstawowe komunikaty programu udźwiękawiającego oraz ich znaczenie,

d) Wyszukiwanie, otwieranie i zamykanie programów i dokumentów,

e) Okna dialogowe – zasady nawigacji i podstawowe operacje na oknach,

f) Eksplorator Windows – przeglądanie i korzystanie z zasobów komputera,

g) Operacje na plikach i folderach – tworzenie, przenoszenie, kopiowanie, usuwanie,

h) Kosz – usuwanie i odzyskiwanie dokumentów,

i) Schowek systemowy – pojęcie i zastosowanie,

j) Wymiana danych pomiędzy urządzeniami.

5. Bezwzrokowa edycja i przetwarzanie tekstu w MS Office Word:

a) Zapoznanie się ze wstążką i elementami programu,

b) Funkcje i elementy trudnodostępne dla osób niewidomych,

c) Zasady nawigacji – podstawowe skróty klawiszowe i komunikaty sceram radera,

d) Zasady wprowadzania i edycji tekstu,

e) Zaznaczanie, kopiowanie i przesuwanie fragmentów tekstu,

f) Formatowanie tekstu,

g) Listy numerowane i punktowane,

h) Obramowanie, cieniowanie i wyróżnianie tekstu,

i) Tworzenie i modyfikacja tabel,

j) Nagłówki i stopki,

      k) Drukowanie sporządzonych dokumentów,

l) Zapisywanie pliku.

6. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel:

a) Pojęcie arkusza kalkulacyjnego. Typowe zastosowania,

b) Zapoznanie ze wstążką i elementami programu,

c) Funkcje i elementy niedostępne dla osób niewidomych,

d) Zasady nawigacji – podstawowe skróty klawiszowe i komunikaty scream readera,

e) Wprowadzanie i edytowanie danych tekstowych i liczbowych,

f) Formatowanie liczbowe, walutowe, procentowe, tekstowe,

g) Budowanie i edycja formuł,

h) Wypełnianie komórek seriami danych,

i) Sortowanie i filtrowanie danych,

j) Formatowanie komórek,

k) Drukowanie zawartości arkusza,

l) Zapisywanie pliku.

7. Korzystanie z zasobów Internetu:

a) Wprowadzenie - usługi sieci Internet,

b) Przeglądarki, wyszukiwarki internetowe,

c) Nawigacja po przeglądarkach – podstawowe skróty klawiszowe i komunikaty sceram readera,

d) Budowa strony internetowej i jej dostosowanie do potrzeb osób niewidomych,

e) Przydatne i praktyczne strony WWW,

f) Metody wyszukiwania informacji w Internecie,

g) Wyszukiwanie, pobieranie i zapisywanie plików,

h) Prawa autorskie.

8. Zastosowanie poczty elektronicznej:

a) Klient poczty elektronicznej,

b) Zakładanie skrzynki pocztowej - adres e-mail, login, hasło – specyficzne trudności oraz sposoby radzenia sobie z nimi,

c) Nawigacja po formularzach poczty elektronicznej, skróty klawiszowe, komunikaty scream readera,

d) Obsługa skrzynki pocztowej,

e) Redagowanie nowej wiadomości,

f) Odpowiedź na otrzymany list,

g) Przekazywanie wiadomości innym odbiorcom,

h) Dodawanie i przesyłanie załączników,

i) Usuwanie wiadomości,

j) Tworzenie osobistej książki adresowej,

k) Ochrona przed wirusami.

9. Egzamin sprawdzający.

 

Podany program może ulec modyfikacji w zależności od zapotrzebowania osób zainteresowanych.


 

Szkolenia zawodowe

Projektowanie i administrowanie stronami WWW

Szkolenie z zakresu tworzenia i administrowania stronami WWW.


 

Cel szkolenai:

Zaproponowany  cykl szkoleniowo-warsztatowy ma na celu przygotowanie Państwa do wdrożenia rozwiązania w postaci własnej strony. Efektem finalnym trzymodułowego kursu będzie stworzenie wspólnego projektu w postaci strony internetowej wraz z wypromowaniem serwisu w sieci. 

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone  dla osób początkujących. Nieistotne jest, czy mają Państwo  doświadczenie w posługiwaniu się tego typu programami. Poznanie programu do tworzenia stron internetowych pozwoli na nauczenie się projektowania i tworzenia dynamicznych serwisów WWW, co w efekcie pozwoli  każdemu  samodzielnie i kompleksowo tworzyć serwisy. PHP współpracuje także z wieloma bazami danych np. MySQL oraz z usługami sieciowymi np. IMAP, POP3, czy http. Może być także instalowany na różnych platformach.

 

Program szkolenia uwzględnia potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Program szkolenia;

1. Wprowadzenie do języka HTML, środowisko pracy, edytory tekstu,

2. Domena i hosting,

3. Protokół FTP,

4. Układ dokumentu HTML, kod źródłowy,

5. Tworzenie szablonu strony www,

6. Obsługa administracyjna,

7. CSS - kaskadowe arkusze stylów,

8. Javascript - korzystanie z gotowych skryptów,

9. Podstawy PHP,

10. Podstawy baz danych MYSQL.

 

Podany program szkolenia może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb osob zainteresowanych.


 

Zarządzanie bazami danych

Szkolenie z zakresu zarządzania bazami danych.


 

Szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania bazami danych prowadzimy z wykorzystaniem następujących systemów i technologii:

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access
 • MySQL
 • Microsoft SQL Serwer

 

 

 

MS Office Excel

 

Arkusz MS Excel, poza możliwościami analizy danych i kalkulacji, często bywa  wykorzystywany jako samodzielne narzędzie bazodanowe. Oczywiście trudno nazwać arkusz bazą danych, jednak często można go zastosować przy ewidencjonowaniu danych i prostym zarządzaniu nimi.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nauka i wykorzystanie zaawansowanych narzędzi MS Excel do budowy prostych baz  i ewidencjonowania danych.

 

MS Office Access

 

Access jest jedną z aplikacji pakietu MS Office. To system obsługi relacyjnych baz danych. Dzęki niemu możliwe jest tworzenie baz danch likalnie, bez konieczności korzystania z serwera. Jest przeznaczony dla użytkowników indywidualnych oraz małych firm.

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności budowania i zarządzania bazami danych z użyciem narzędzi MS Access. Po ukończeniu szkolenia uczestnik bedzie w stanie samodzielnie budować bazy, uzyskiwać właściwe informacje z bazy oraz poprawnie tworzyć relacje pomiędzy bazami, przygotowywać raporty i kwerendy.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zarządzać bazami danych i  wykorzystywać narzędzia oferowane przez MS Access.

 

Program szkolenia:

Program zajęć każdorazowo jest dostosowywany do profilu grupy i jej potrzeb.

Ogólne zagadnienia;

1. Podstawy projektowania baz danych,

2. Budowanie formularzy i raportów,

3. Kwerendy,

4. Relacje,

5. Przetwarzanie i prezentacja danych.

 

My SQL - Bazy danych w serwisach internetowych

 

MySQL jest to darmowy system zarządzania bazami relacyjnymi, rozwijany przez firmę Oracle. Wykorzystywany jest przez wiele bezpłatnych systemów zarządzania treścią, czyli CMS-ów, takich jak na przykład: WordPress, Joomla lub Drupal.

 

Adresaci szkolenia;

Szkolenie przeznaczone jest dla osób tworzących i zarządzających stronami www.

 

Program szkolenia:

Program szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do profilu i oczekiwań uczestników kursu.

Ogólne zagadnienia poruszane w trakcie zajęć;

1. Strona prawna MySQL,

2 Instalacja MySQL,

3. Łączenie się z serwerem,

4. Budowa, wykorzystanie i zarządzanie bazami danych,

5. Informacje o bazie danych i tabelach,

6. Stosowanie polecenia msql - tryb Bath Mode,

7. Programy narzędziowe.

 

Microsoft SQL Serwer

 

MS SQL Serwer w przeciwieństwie do powyżej wymienionych technologi jest rozwiązaniem kompleksowym. Przeznaczony jest do stosowania głównie w dużych organizacjach i instytucjach.

 

Adresaci szkolenia:

Technologia Microsoft SQL Serwer dedykowana jest przede wszystkim pracownikom korporacji, dużych spółek i hurtowni danych.

 


 

 

 

Pracownik administracyjno - biurowy

Szkolenie z zakresu pracy administracyjno-biurowej.


 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie z zakresu: prawidłowego formatowania dokumentów, zakładania i poruszania się po strukturach portali i platform elektronicznych, obsługi i wykorzystywania urządzeń biurowych, zarządzania obiegiem dokumentów, obsługi poczty elektronicznej i kalendarza wydarzeń.

 

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałby podjąć zatrudnienie lub pracują na stanowiskach administracyjno-biurowych. Zajęcia są przygotowane z myślą zarówno o osobach, które chcą zdobyć przygotowanie do pracy biurowej jak i o tych, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności efektywnego wykonywania prac biurowo-administracyjnych.

 

Do udziału w zajęciach zapraszamy także osoby z dysfunkcją narządu wzroku. W przypadku grup osób z dysfunkcją narządu wzroku program będzie obejmował także zagadnienia związane z wykorzystaniem tyflooprogramowania, obsługi urządzeń specjalistycznych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących, a także stosowania alternatywnych metod zarządzania obiegiem dokumentów i informacji.

 

Program szkolenia:

1. Obsługa i wykorzystanie oprogramowania biurowego,

2. Platformy usług elektronicznych,

3. Zagadnienia prawne – internetowy system aktów prawnych,

4. Obsługa urządzeń biurowych,

5. Zarządzanie obiegiem dokumentów i informacji,

6. Obsługa poczty elektronicznej i kalendarza wydarzeń i spotkań.

 

Podany program może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb osób zainteresowanych.

 


 

Telemarketing i telefoniczna obsługa Klienta

Szkolenie z zakresu telemarketingu i telefonicznej obsługi Klienta dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.


 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie do pracy na stanowisku telemarketera / konsultanta telefonicznego. W trakcie zajęć uczestnicy kursu będą mieli okazję poznać zasady prowadzenia rozmów telefonicznych, nauczyć się obsługi specjalistycznych aplikacji, zasad bezwzrokowego pisania oraz zarządzania bazą z danymi Klientów, a także rozwinąć umiejętności interpersonalne, niezbędne w zawodzie.

 

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń praktycznych, mini wykładów, prezentacji oraz symulacji rozmów telefonicznych.

 

Program szkolenia:

1. Zapoznanie ze specyfiką zawodu telemarketera,

2. Psychologiczne podstawy telemarketingu i komunikacji interpersonalnej,

3. Trening umiejętności interpersonalnych,

4. Organizacja stanowiska pracy (z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych),

5. Podstawy obsługi komputera i baz danych (z wykorzystaniem aplikacji tyfloinformatycznych - w przypadku, gdy w grupie są osoby z dysfunkcją narządu wzroku),

6. Obsluga specjalistycznych aplikacji i akcesoriów używanych w telemarketingu,

7. Prowadzenie rozmowy handlowej przez telefon,

8. Podstawy prawne z zakresu ochrony praw Klienta i ochrony danych osobowych,

9. Egzamin końcowy.

 

Podany program moze ulec modyfikacji w zależności od zapotrzebowania uczestników szkolenia.


 

Grafika komputerowa

Szkolenie z zakresu grafiki komputerowej.


 

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze grafika komputerowego. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać zasady pracy z najpopularniejszymi programami graficznymi:

◘ Adobe Photoshop,

◘ Adobe Illustrator,

◘ Corel Draw.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności oraz dla tych, którzy planują podjąć pracę w tej branży.

 

Program kursu;

1 Wprowadzenie do grafiki komputerowej;

a) Informacje o grafice komputerowej,

b) Reprezentacje i wyświetlanie obrazów w komputerze.

2. Adobe Photoshop - wprowadzenie;

a) Zapisywanie pliku,

b) Zastosowanie warstw,

c) Praca z tekstem,

d) Narzędzia retuszu,

e) Selekcja, filtry, animacje,

f) Przeglądarka Bridge.

 

3. Adobe Illustrator - wprowadzenie;

a) Rysowanie i ścieżki kształtów,

b) Odkształcenia i transformacja obiektów,

c) Warstwy, gradienty, efekty pędzle,

d) Obrazy bitmapowe,

e) Typografia,

f) Przygotowanie projektu do druku i zamieszczenia w sieci.

 

4. Corel Draw - wprowadzenie:

a) Interface programu,

b) Grafika wektorowa i rastrowa,

c) Transformacja obiektów,

d) Praca z tekstem,

e) Style, efekty,

f) Narzędzia wspomagające rozmieszczanie obiektów,

g) Krzywe Beziera,

h) Zarządzanie warstwami,

i) Tryby i palety kolorów,

j) Wydruk i eksport.


 

MS Office zaawansowany

Szkolenie z zakresu wybranych aplikacji pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym.


 

Cel szkolenia:

Szkolenia z obsługi wybranych aplikacji pakietu biurowego, mają na celu przygotowanie do profesjonalnego i efektywnego wykorzystywania narzędzi MS Office w pracy, a także w życiu codziennym.

 

Poziomy i rodzaje kursów:

Szkolenia prowadzone są na zróżnicowanych poziomach zaawansowania uwzględniających również potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

MICROSOFT OFFICE 2007/ 2010/ 2013

Aplikacja

Poziom zaawansowania

WORD

podstawowy, w tym także  z tyflooprogramowaniem

średniozaawansowany, w tym także z tyfloprogramowaniem

Zaawansowany, w tym także z tyflooprogramowaniem

EXCEL

podstawowy, w tym także  z tyflooprogramowaniem

średniozaawansowany, w tym także z tyfloprogramowaniem

Zaawansowany, w tym także z tyflooprogramowaniem

POWER POINT

podstawowy, w tym także z tyflooprogramowaniem

średniozaawansowany, w tym także z tyflooprogramowaniem

zaawansowany

ACCESS

podstawowy, w tym także z tyflooprogramowaniem

średniozaawansowany, w tym także z programem powiększającym

zaawansowany

PUBLISHER

podstawowy, w tym także z programem powiększającym

średniozaawansowany, w tym także z programem powiększającym

 

 

 


 

Inne szkolenia

Obsługa urządzeń mobilnych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń mobilnych działających na platformie iOS lub Android z wykorzystaniem aplikacji tyfloinformatycznych.


 

Cel szkolenia:

W trakcie zajęć uczestnicy nabędą wiedzę na temat istniejącego   oprogramowania ułatwiającego codzienne funkcjonowanie, dostępnego w urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemów Android lub iOS. Kurs dostarczy również podstawowej wiedzy z zakresu obsługi wybranych urządzeń mobilnych.

 

Szkolenie ma na celu zwiększenie samodzielności osób z dysfunkcją narządu wzroku poprzez naukę bezwzrokowej obsługi wybranych urządzeń takich, jak Smartfon, iPhone lub tablet oraz aplikacji użytkowych.

 

Adresaci szkolenia;

Szkolenie dedykowane jest obecnym i przyszłym posiadaczom urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Android lub iOS. Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy osoby z dysfunkcją narządu wzroku, które chcą nauczyć się wykorzystywać aplikacje ułatwiające codzienne funkcjonowanie i zwiększające samodzielność.

 

Program szkolenia;

1. Wprowadzenie - mobilne platformy sprzętowe działające pod kontrolą systemów Android i iOS:

a) Konfiguracja połączenia z siecią,

b) Instalacja i konfiguracja oprogramowania,

c) Obsługa i podstawowe gesty,

d) Połączenia i kontakty,

e) Praca z klawiaturą ekranową.

2. Aplikacje użytkowe działające pod kontrolą systemów Android i iOS:

a) Pakiety biurowe,

b) Aplikacje dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,

c) Pozostałe aplikacje, multimedia i gadżety.

3. Komunikacja i korzystanie z zasobów sieci Internet:

a) Wyszukiwanie informacji i korzystanie z wybranych serwisów,

b) Poczta elektroniczna,

c) Mobilne komunikatory internetowe.

4. Nawigacja GPS i aplikacje ułatwiające poruszanie się:

a) Mapy,

b) wyszukiwarki połączeń komunikacyjnych.

5. Bezpieczeństwo i ochrona przed wirusami.

6. Prawa autorskie.


 

 

Orientacja przestrzenna

Szkolenie z zakresu orientacji przestrzennej z wykorzystaniem modułów nawigujących GPS dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i zaburzoną orientacją przestrzenną.


Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu dostarczyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu samodzielnego poruszania się przy wsparciu modułów do nawigacji GPS. W trakcie zajęć uczestnicy bedą mieli okazję nauczyć się zasad konfiguracji i obsługi nawigacji dostępnej w wybranych urządzeniach mobilnych, a także przetrenować sposoby poruszania się z "elektronicznym przewodnikiem".

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób z dysfunkcją narządu wzroku lub osób z zaburzeniami orientacji  przestrzennej, które chciałyby nauczyć się samodzielnego poruszania się i korzystania z nawigacji GPS. Szkolenie jest również świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcieliby zwiększyć sprawność samodzielnego przemieszczania się i podnieść poziom  niezależności.

 

Program szkolenia:

1. Problematyka samodzielnego poruszania się osób z dysfunkcją narządu wzroku.

2. Zastosowanie systemu GPS.

3. Nowoczesne technologie wspomagające codzienne funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących:

a) Nawigacja GPS w urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android,

b) Nawigacja GPS w urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego iOS.

4. Współpraca nawigacji i komputera.

5. Aktualizacja i korzystanie z gotowych map.

6. Tworzenie własnych map.

7. Zastosowanie nawigacji w terenie znanym i nieznanym.

8. Wyszukiwanie danych adresowych i punktów szczegółowych.


 

E-kompetencje

Szkolenie  z zakresu wykorzystywania Internetu ze wsparciem  aplikacji tyfloinformatycznych: e- zakupy, e - urząd, e - praca, itd.


 

Cel szkolenia;

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników zajęć kompetencji i wiedzy dotyczacej zasobów i usług dostępnych w sieci Internet.

 

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są osoby z dysfunkcją narządu wzroku, które chciałyby nauczyć się korzystać z e-usług i zasobów Internetu ze wsparciem aplikacji tyfloinformatycznych.

 

Program szkolenia:

1. Korzystanie z zasobów Internetu:

a)Wprowadzenie - usługi sieci Internet,

b) Sposoby nawiązywania połączenia z siecią – modemy, routery, access point, Internet komórkowy,

c) Przeglądarki wyszukiwarki internetowe,

d) Nawigacja po przeglądarkach – podstawowe skróty klawiszowe i komunikaty sceram readera,

e) Opcje powiększania i dostosowania widoku,

f) Budowa strony internetowej i jej dostosowanie do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących,

g) Przydatne i praktyczne strony WWW,

h) Metody wyszukiwania informacji w Internecie,

i) Filtrowanie i selekcjonowanie źródeł informacji,

j) Wyszukiwanie, pobieranie i zapisywanie plików,

k) Prawa autorskie,

l) Netykieta.

2. Serwisy społecznościowe:

a) Przegląd popularnych serwisów i mediów społecznościowych,

b) Tworzenie i zakładanie własnego profilu w wybranych serwisach,

c) Kreowanie własnego wizerunku i nawiązywanie sieci kontaktów,

d) Zasady bezpieczeństwa.

3 Poczta elektroniczna:

a) Zastosowanie poczty elektronicznej,

b) Klient poczty elektronicznej,

c) Zakładanie skrzynki pocztowej - adres e-mail, login, hasło – specyficzne trudności oraz sposoby radzenia sobie z nimi,

d) Nawigacja po formularzach poczty elektronicznej, skróty klawiszowe, komunikaty scream readera, dostosowanie wyglądu,

e) Obsługa skrzynki pocztowej,

f) Redagowanie nowej wiadomości,

g) Odpowiedź na otrzymany list,

h) Przekazywanie wiadomości innym odbiorcom,

i) Dodawanie i przesyłanie załączników.

j) Usuwanie wiadomości.

k) Tworzenie osobistej książki adresowej,

l) Ochrona przed wirusami.

4. E-Usługi:

a) Wprowadzenie – jakie usługi są dostępne za pośrednictwem Internetu,

b) Zakupy – serwisy transakcyjne, prawa i obowiązki konsumentów i sprzedawców,

c) Bankowość elektroniczna,

d) Elektroniczne Platformy Usług – e-PUAP, e-WUŚ,

e) Inne obszary usług elektronicznych.


 

Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy

Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologi komputerowych i Internetu dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.


 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności poszukiwania pracy, zasad kontaktowania się z pracodawcami, zarządzania własnym wizerunkiem  i kreowania kariery zawodowej z wykorzystaniem nowych technologii i Internetu. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które poszukują pracy i nowych możliwości rozwoju zawodowego.

Forma prowadzenia zajeć:

Szkolenie podzielone jest na dwa moduły tematyczne. Pierwszy z nich ma charakter warsztatowy, mający na celu samopoznanie, określenie mocnych i słabych stron, preferencji i możliwości zawodowych. Moduł drugi to warsztaty komputerowe oraz praca z wykorzystaniem zasobów sieci Internet.

 

Program zajęć opracowany jest również z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących.

 

Program szkolenia:

Moduł 1:

1. Samopoznanie:

a) Analiza mocnych i słabych stron,

b) Preferencje i możliwości zawodowe.

2. Źródła i sposoby poszukiwania pracy:

a) Aktywne poszukiwanie pracy,

b) Kontakt z pracodawcą - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Moduł 2

1 Dokumenty aplikacyjne:

a) Redagowanie i formatowanie CV i listu motywacyjnego

b) Wideo-CV.

2. Internet jako narzędzie poszukiwania pracy:

a) Netykieta,

b) Poczta elektroniczna - kontakt z pracodawcą drogą mailową,

c) Drogi poszukiwania pracy przez Internet:

- jak aktywnie poszukiwać pracy w sieci,

- serwisy z ofertami pracy,

- serwisy rekrutacyjne,

- strony www publicznych służb zatrudnienia,

- wyszukiwanie, przeglądanie i odpowiadanie na oferty pracy,

d) Tematyka rynku pracy w Internecie,

e) Serwisy społecznościowe i branżowe:

- zakładanie profilu,

- zarządzanie własnym wizerunkiem w sieci,

e) Telepraca,

f) Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.

 


 

Szkolenia dla fizjoterapeutów- Terapia manualna tkanek miękkich

ADRESACI:  Szkolenia kierujemy do niewidomych i niedowidzących masażystów i fizjoterapeutów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności, a także chcą mieć dostęp do najnowszej wiedzy i nowoczesnych metod pracy cieszących się uznaniem w Europie i na świecie.

Celem szkolenia jest podnoszenie umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich

Terapia na powięziach

Terapia na powięziach, w ostatniej dekadzie, zyskała ogromne zainteresowanie i znaczące miejsce w arsenale metod terapeutycznych stosowanych w terapii manualnej. Terapia ta staje się jednym z podstawowych sposobów pracy wielu specjalistów zajmujących się terapią manualną zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Coraz większe zainteresowanie pracą na powięzi bierze się, w dużej mierze, z jej skuteczności w leczeniu wielu dolegliwości narządu ruchu, a w szczególności w leczeniu niespecyficznych dolegliwości bólowych. Forma ta opiera się w większości na stosowaniu łagodnych i bezpiecznych technik manualnych, przez co może być stosowana zarówno w stanach ostrych, jak i u osób w starszym wieku.

Szkolenie skałda się z dwóch modułów teoretyczno-praktycznych.

Moduł pierwszy:

1.      znaczenie powięzi

2.      anatomia powięzi

3.      restrykcje mięśniowo-powięziowe

4.      bariera tkankowa i fenomen rozluźniania

5.      metodyka wykonywania zabiegu

Techniki terapeutyczne

1.      rozluźnianie powięzi powierzchownej

2.      terapia powięzi głębokiej

3.      techniki szczegółowe

4.      techniki mięśniowe

Moduł drugi:

Terapia dysfunkcji kompleksu mięśniowo-powięziowego – techniki aktywne

1.      rodzaje terapii

2.      najczęstsze zaburzenia kompleksu mięśniowo-powięziowego

3.      szczegóły dotyczące wykonywania technik aktywnych

4.      terapia

Emisja sygnału radia internetowego

Szkolenie z zakresu emisji sygnału radia internetowego dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie do obsługi, utrzymana i rozwoju internetowej stacji radiowej, budowy i konfiguracji toru audio opartego o wykorzystanie aplikacji tyfloinformatycznych.

 

Szkolenia dla pracodawców

Obsługa urządzeń specjalistycznych

Szkolenie z obsługi urządzeń wchodzących w skład stanowiska pracy pracownika z niepełnosprawnością narządu wzroku.


 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu naukę obsługi wybranych urządzeń i aplikacji specjalistycznych, wchodzących w skład stanowiska pracy pracownika z niepełnosprawnością narządu wzroku.  W trakcie zajęć uczestnicy bedą mieli okazję nauczyć się obsługi i efektywnego wykorzystywania urządzeń biurowych, a także specjalistycznych dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do pracowników biurowych oraz ich pracodawców, a także wszystkich osób, które chciałyby nauczyć się obsługi wybranych urządzeń specjalistycznych.

 

Do skorzystania ze szkolenia zachęcamy szczególnie osoby, które posiadają sprzęt specjalistyczny i chciałyby nauczyć się z niego korzystać zarówno w domu jak i pracy.

Program szkolenia:

Program zajęć jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb i rodzaju urządzeń.  


 

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz system dofinansowań do wynagrodzeń.


 

Cel szkolenia;

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami i procedurami zatrudniania osób niepełnosprawnych, korzystania z systemów wsparcia pracodawcy (PFRON - SODiR, ZUS)  oraz dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności rozliczania dofinansowań i refundacji kosztów pracy.

 

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, bądź chcący w przyszłości podjąć współpracę zawodową z osobami z niepełnosprawnymi.

 

Program szkolenia:

1. Prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych:

a) kodeks pracy,

b) ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Obowiązki, uprawnienia i korzyści pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne.

3. Systemy wsparcia pracodawców osób niepełnosprawnych:

a) dofinansowanie do wynagrodzeń,

b) refundacja składek społecznych,

c) dofinansowanie na wyposażenie i adaptację stanowiska i miejsca pracy,

d) dofinansowanie do szkoleń.

4.    Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego;

a) czas pracy,

b) dodatkowy urlop,

c) dodatkowa przerwa w pracy.

5. PFRON - dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością i refundacja składek społecznych:

a) System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR),

b) rejestracja i certyfikacja pracodawcy w systemie,

c) obsługa aplikacji SODiR.

6. ZUS:

a) rejestracja pracowników,

b) rozlicznie i opłacanie składek:

- na ubezpieczenia społeczne,

- na ubezpieczenia zdrowotne,

- fundusz pracy,

- findusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,

c) formularze rozliczeniowe.

 


 

 

Szkolenia dla instytucji edukacyjnych i kulturalnych

Ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych

Szkolenie dla pracowników administracji publicznej, instytucji oświatowych i organizacji pozarządowych.


 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie do wsparcia i adaptacji procesu kształcenia i dostępu do informacji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Zakres tematyczny szkolenia;

Moduł 1:   EDUKACJA

- Niepełnosprawność narządu wzroku - specyficzne bariery i potrzeby uczniów niewidomych i słabowidzących.

- Diagnozowanie potrzeb uczniów z dysfunkcją narządu wzroku i dostosowanie metod nauczania.

- Wykorzystanie technik wspomagających i rozwiązań tyfloinformatycznych w kształceniu osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

- Adaptacja materiałów i pomocy dydaktycznych do potrzeb uczniów z dysfunkcją narządu wzroku. 

Moduł 2:   ADMINISTRACJA i NGO

- Specyfika niepełnosprawności narządu wzroku - bariery i potrzeby osób niepełnosprawnych.

- Niepełnosprawność narządu wzroku w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

- Udostępnianie informacji publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących.

- Adaptacja dokumentów.

- Kontakt z petentem niepełnosprawnym,


 

Wsparcie kompetencji pracowników

Szkolenie z zakresu wsparcia kompetencji pracowników.

 

 

W ramach tej usługi oferujemy opracowanie indywidualnego lub grupowego programu szkoleń mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych pracowników. Szkolenie przygotowywane jest na podstawie potrzeb wynikających z rodzaju świadczonej pracy oraz indywidualnego zapotrzebowania pracowników.

 


 

Sprzęt i oprogramowanie dla niepełnosprawnych

Szkolenie z zakresu rodzajów i zastosowań sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych


 

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w realizację programów dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizatorów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz osób pracujących bądź chcących podjąć pracę z osobami niepełnosprawnymi.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu dostarczyć wiedzę z zakresu rodzajów i zastosowań technologii wspierających, dedykowanych osobom z różnymi niepełnosprawnościami, a w szczególności z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, mowy, ruchu i innymi.

Program szkolenia:

I. Niepełnosprawność wzrokowa - sprzęt i oprogramowanie tyfloinformatyczne:

1. Komputer i oprogramowanie - rodzaje,dobór i zastosowanie pod kątem potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku,

2. Urządzenia brajlowskie - rodzaje, dobór i zastosowanie,

3. Powiększalniki i lupy elektroniczne,

4. Urządzenia lektorskie, dyktafony, odtwarzacze książek mówionych,

5. Pozostałe urządzenia elektroniczne dedykowane osobom z dysfunkcją narządu wzroku,

6. Urządzenia mobilne i telefony dla osób niewidomych i słabowidzących.

II. Niepełnosprawność narządu słuchu - sprzęt i oprogramowanie wspomagające:

1. Komputer i aplikacje dedykowane osobom z dysfunkcją narządu słuchu,

2. Aparaty słuchowe i implanty,

3. Telefony dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

4. Pętle indukcyjne,

5. Systemy FM,

6. Pozostałe urządzenia wspomagające osoby słabosłyszące i niesłyszące - budziki, mierniki itp.

III. Niepełnosprawność narządu ruchu i inne dysfunkcje - sprzęt i oprogramowanie wspomagające:

1. Ekrany, myszki, klawiatury i urządzenia zastępujące,

2. Oprogramowanie wspomagające komunikację,

3. Przyciski i interfejsy specjalistyczne,

4. Komunikatory i syntezatory,

5. Oprogramowanie wspomagające edukację i terapię.

IV. Tworzenie zestawów sprzętu elektronicznego i oprogramowania pod kątem potrzeb edukacyjnych i zawodowych.

V. Producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni sprzętu i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych.

VI. Standardy określone w WCAG 2.0 - udostępnianie formularzy i wzorów dokumentów.
 

 

Pozostałe usługi

Transkrypcje

Transkrypcja nagrań audio i wideo w języku polskim i języku angielskim.


 

Firma TYFLOKOM oferuje wysokiej jakości transkrypcje nagrań konferencji, wywiadów, wykładów i innych wydarzeń.

Zajmujemy się transkrypcją do badań jakościowych, protokołów i stenogramów.

Profesjonalnie i starannie przetwarzamy pliki dźwiękowe na tekst, który można wykorzystać w przyszłości.

Co nas wyróżnia

W gronie osób wykonujących opisy są również transkrypterzy niewidomi. Ich wyjątkowe predyspozycje gwarantują wysoki standard świadczonych przez nas usług.

 

Proponujemy trzy rodzaje transkrypcji:

Rodzaj transkrypcji

Transkrypcja pełna (werbalna i niewerbalna)

Ten rodzaj transkrypcji polega na spisaniu nie tylko słów, ale także różnego rodzaju dźwięków niewerbalnych, jakie pojawią się w nagraniu, na przykład chrząknięcia, mruknięcia, śmiech, pokasływanie, zawahanie itd. Taki zapis nie jest edytowany pod kątem poprawności gramatycznej i językowej. Zawiera występujące w nagraniu powtórzenia, potknięcia, wahania,  Jest wiernym odwzorowaniem zapisu dźwiękowego.

Zakres ewentualnego retuszu bądź pomijania / uwzględniania wybranych elementów nagrania jest ustalany indywidualnie z Klientem.

Transkrypcja standard

Transkrypcja standard polega na spisaniu wypowiedzi z nagrania i dokonania jej lekkiego retuszu. Lekki retusz oznacza tu usunięcie powtórzeń, a także ewidentnych potknięć wynikających z wahania lub zdenerwowania. Taki retusz nie obejmuje poprawy błędów gramatycznych, stylistycznych i językowych. Spisywany jest jedynie tekst z pominięciem wszelkich innych dźwięków niewerbalnych.

Transkrypcja z redakcją

Redakcja oznacza tu dopracowanie transkryptu nagrania pod względem gramatycznym i stylistycznym. Dokonywana jest eliminacja popełnianych przez mówcę błędów gramatycznych, powtórzeń, zawahań powodowanych przez zdenerwowanie lub zastanawianie się. Możliwa jest również głębsza redakcja transkryptu, wprowadzenie narracji lub opisu zachowania.

 

Wycena transkrypcji uzależniona jest od długości i jakości pliku dźwiękowego oraz rodzaju opisu.

 

 

 

Doradztwo

Doradztwo w zakresie doboru ścieżki kształcenia oraz doboru sprzętu komputerowego.


 

Nie wiesz jakie szkolenie jest dla Ciebie najlepsze?

Nie wiesz jaki wybrać sprzęt i oprogramowanie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Opracujemy dla Ciebie indywidualną ścieżkę kształcenia i pomożemy wybrać sprzęt komuterowy spełniający Twoje oczekiwania.

Dostosowanie i wyposażenie stanowiska pracy

Przystosowanie, wyposażenie stanowiska pracy pracownika z niepełnosprawnością narządu wzroku.


 

Oferujemy doradztwo w zakresie doboru podstawowego i specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla osób niewidomych i słabowidzących, a także wdrożenie, instalację i konfigurację urządzeń i aplikacji.

Ponadto prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi utworzonego stanowiska komputerowego.

Program zajęć jest przygotowywany indywidualnie, w zależności od rodzaju sprzętu i oprogramowania oraz charakteru czynności zawodowych.


 

Budowa i modernizacja sieci

Budowa i modernizacja sieci komputerowych, budowa i administracja stron www, zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

 

 

Wynajem sprzętu

Firma Tyflokom oferuje wynajem sprzętu komputerowego wyposażonego w oprogramowanie użytkowe i/lub tyfloinformatyczne oraz urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android lub IOS.

 

Wynajem sal szkoleniowych

Firma Tyflokom oferuje wynajem sal na szkolenia indywidualne i grupowe zlokalizowane na terenie całego kraju. Posiadamy dużą sieć podmiotów lokalnych z którymi utrzymujemy stałą współpracę w zakresie udostępniania pomieszczeń wyposażonych w sprzęt umożliwiający komfortowe prowadzenie kursów i szkoleń.

Oferujemy również usługę cateringu lub organizacji przerw kawowych.

Rodzaj Sali/usługi

Cena

Mała sala do realizacji zajęć indywidualnych (max 4 osoby)

Cena już od 15 zł Brutto za 1 godzinę

 

Podana cena dotyczy umów długoterminowych

 

Podana cena nie jest ostateczna i uzależniona jest od czasu trwania umowy, ostatecznej liczby godzin wynajmu Sali oraz oczekiwanego standardu wyposażenia

Średnia sala do realizacji szkoleń grupowych (max 15 osób)

Cena już od 20 zł Brutto za 1 godzinę

 

Podana cena dotyczy umów długoterminowych

 

Podana cena nie jest ostateczna i uzależniona jest od czasu trwania umowy, ostatecznej liczby godzin wynajmu Sali oraz oczekiwanego standardu wyposażenia

Organizacja przerwy kawowej

Cena już od 15 zł Brutto / 1 dzień / 1 osoba

 

Ostateczna cena uzależniona będzie od czasu trwania umowy, liczby osób oraz zakresu usługi

Organizacja cateringu

Cena już od 35 zł Brutto / 1 dzień / 1 osoba

 

Ostateczna cena uzależniona będzie od czasu trwania umowy, liczby osób oraz zakresu usługi

 
Coded by ekolibra.pl